Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelde therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en onderzoeken.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
-er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
-tevens ben ik aangesloten bij de VNRT (Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten).
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie,zodat ikk of mijn administrateur, een factuur op kan stellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
-uw naam en adres
-geboortedatum
-datum van behandeling
-korte omschrijving van de behandeling
-kosten van het consult

Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten.

Ik ben sinds november 2017 lid van de VNRT, tevens ben ik geregistreerd bij RBCZ (St. HBO Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg en tuchtrecht voor beoefenaars in de complementaire Zorg).
Daarnaast ben ik aangesloten bij de SCAG, de gespecialiseerde geschillen instantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoe ik aan dit onderdeel van de wkkgz en wordt ik ondersteund bij klachten en/of geschillen.
Bij de VNRT kunt u uitgebreider informatie opvragen, klik hier.

Leden van de VNRT voldoen aan strenge eisen wat betreft opleiding en werkwijze. Door regelmatig bijscholingen te volgen en vakliteratuur te lezen, blijf ik op de hoogte van mijn vakgebied.


KAART

Alle behandelingen zijn op afspraak. U kunt mij telefonisch bereiken op nr. 06-49872202. Als u mij niet direct aan de telefoon krijgt laat u dan een voicemail bericht achter, dan bel ik u z.s.m. terug. Mailen kan natuurlijk ook.

 Error: Zorg ervoor dat alle velden goed zijn ingevuld.
 Dank u wel! Uw bericht is verzonden!
Versturen